Politieke partijen gemeente Vlaardingen

Alles over politiek in Vlaardingen
Plaats reactie
Earthling
Site Admin
Berichten: 50
Lid geworden op: 08-08-2013 20:21

Politieke partijen gemeente Vlaardingen

Bericht door Earthling » 04-01-2014 20:04

Op 19 Maart mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
De gemeenteraad in Vlaardingen telt 35 gekozen leden uit elf partijen.

A.O.V
Het gezegde luidt: “De jeugd heeft de toekomst”, maar “toekomst” betekent ook ouder worden.
Het Algemeen Ouderen Verbond (A.O.V.) vindt, dat ieder mens in elke levensfase recht heeft op kwaliteit van leven! Vandaag is de start voor morgen. Daarom is het A.O.V. in het algemeen een partij voor iedereen en in het bijzonder een partij voor de vaak vergeten ouderen. “Vaak vergeten” omdat de belangen van ouderen niet afdoende worden behartigd. Terwijl de basis voor een prettig leefklimaat in de stad, een goed sociaal evenwicht is. Het A.O.V. vormt haar visie op basis van de lokale vraag. Beleid op hoofdlijnen gevormd door te luisteren naar jong en oud, ondernemer en werknemer. Geen algemeen (landelijk) partijbeleid, maar beleid afstemmen en zo nodig bijstellen op de lokale behoefte en ontwikkeling. Dat is nu eenmaal de kracht van een lokale partij!
CDA
De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.
CU/SGP
De besturen van de Kiesverenigingen van de ChristenUnie en de SGP te Vlaardingen hebben –na goedkeuring van de komende ledenvergaderingen- besloten hun al lang bestaande samenwerking ook voor de nieuwe raadsperiode 2014-2018 voort te zetten. Het doel is en blijft de gemeenschappelijke uitgangspunten te bundelen. Dit wat betreft principiële als praktische onderwerpen die veel Vlaardingers bezighouden.
D66
Besturen vraagt om realiteitszin. Hoe graag ze het ook wil, het gemeentebestuur kan nu eenmaal niet aan alle wensen van belanghebbenden voldoen en zal prioriteiten moeten stellen. Dat wil zeggen heldere keuzes maken vanuit een gedragen meerjarenvisie.
Groenlinks
Geluk als motto voor een verkiezingsprogramma van GroenLinks?
Het klinkt misschien vreemder dan het is. Want je moet in deze samenleving maar het ‘geluk‘ hebben dat je op een ‘gelukkige‘ manier kunt meedoen.
Voor hen die dat geluk niet hebben willen wij als GroenLinks iets betekenen. Wij willen ‘geluk hebben’ voor iedereen mogelijk maken en niet af laten hangen van het toeval. Het beschikken over een inkomen, het hebben van werk en een dak boven je hoofd zijn minimale voorwaarden om ‘gelukkig’ te zijn.

Voor GroenLinks is het van cruciaal belang om iets te doen aan de onbalans tussen private rijkdom en publieke armoede. Publieke voorzieningen, zoals een hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs, goed openbaar vervoer en toegang tot mooie natuur, zijn zaken die mensen ‘gelukkiger maken’.
Op het persoonlijk vlak zijn dat onderlinge contacten en zorg, zich veilig voelen en mee kunnen doen in de samenleving. Wij vinden dat deze zaken meer bijdragen aan ‘geluk’ dan het najagen van de kortstondige bevrediging die oneindig consumeren geeft, en die feitelijk ook ten koste gaat van ons leefmilieu.

GroenLinks wil graag een bijdrage leveren aan een meer ontspannen samenleving.
GroenLinks wil daarom politiek bedrijven die zorgt voor eerlijk delen in een groen, duurzaam, sociaal, open en democratisch Vlaardingen.
Een stad waar de bewoners verzekerd zijn van een goed bestaan, een passende woning en goede zorg.
Waar aandacht is voor kwetsbaren. Waar bewoners door de gemeente serieus genomen worden. Waar persoonlijk initiatief beloond wordt. Waar we door middel van Fair Trade en het nemen van klimaatmaatregelen bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld, ook voor onze kinderen. Een Vlaardingen waar we vreedzaam samenleven met al onze verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Waar wij zorgvuldig omgaan met ons historisch erfgoed.
Bovenstaande was het verkiezingsprogramma van 2010-2014

PvdA
10 Januari word tijdens de nieuwjaarsreceptie het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden en de kandidaten voorgesteld.
SP
Ik wens u - en de mensen die u dierbaar zijn - het beste voor het nieuwe jaar! Het belooft een mooi jaar te worden. Twee keer in 2014 krijgt u de gelegenheid om uw sociale hart te laten spreken met een stem op de SP.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en in mei de verkiezingen voor het Europees Parlement. Samen maken we met deze verkiezingen onze samenleving menselijker en socialer. In uw gemeente, in Nederland en ook in Europa.

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij kiezen voor optimisme en sociale politiek. Juist in 2014 kiezen wij voor menselijke en goede zorg. Teveel mensen worden aan hun lot over gelaten. Samen werken wij aan betaalbaar wonen en een eerlijkere verdeling van werk en inkomen. Mét mensen en vóór mensen. 100% sociaal, bij alles wat we doen.

Gelukkig nieuwjaar!

Emile Roemer
S.B.V
Stadsbelangen Vlaardingen wensen U een voorspoedig en gezond 2014

StadsBelangen Vlaardingen (SBV) is een onafhankelijke politieke partij die in 1997 is opgericht met als doel de betrokkenheid van de inwoners van Vlaardingen bij het bestuur van hun gemeente te verbeteren. Stadsbelangen bezet sinds 1998 zetels in de gemeenteraad (op dit moment 2 zetels).
Trots
De Gemeenteraadsverkiezingen 2014 komen eraan. Op 19 maart 2014 mogen we allemaal stemmen op die partij waarvan we vinden dat die onze meningen en ideeën het beste kan behartigen om van Vlaardingen ónze stad te maken! Een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ook Trots Vlaardingen gaat uiteraard aan de verkiezingen meedoen!
VVD
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gaat er van uit dat mensen iets willen
bereiken in hun leven, iets willen betekenen voor hun omgeving en een toekomst
willen voor hun kinderen. De VVD wil een overheid die een klimaat schept dat
mensen stimuleert om zelf aan hun toekomst te bouwen.
De VVD staat een samenleving voor waarin de volgende fundamenten (liberale
waarden) verankerd zijn:
• vrijheid
• verantwoordelijkheid
• verdraagzaamheid
• sociale gerechtigheid
• gelijkwaardigheid
Leefbaar Vlaardingen
Uw stem is hard nodig. Laat u horen!

Uw stem is hard nodig om de woonlasten te verlagen, de voorzieningen op peil te houden, misbruik en verkwisting te bestrijden, de veiligheid van u en uw kinderen te verbeteren en de Broekpolder groen te houden. Uw stem is hard nodig om er voor te zorgen, dat u goed en veilig woont.

Wat u vindt, telt

VV2000/Leefbaar Vlaardingen is de enige echte oppositiepartij. Het stadsbestuur is er voor u. Het is er niet om allerlei achterhaalde ideeën van ouderwetse partijen te realiseren. Eén Liesveldviadukt is genoeg. Belangrijk is wat Vlaardingers vinden. Dat telt!

zo anders, anders

Plaats reactie